پاورپوینت درباره هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت درباره هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت درباره هفت عادت مردمان موثر

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید: 31 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

حلقه نگرا نی / حلقه نفوذ

 

یکی از بهترین راهها برای خودآ گاهی از میزان عامل بودن خود این است که ببینیم وقت وانرژی خود را صرف چه چیزی می کنیم . با ایجاد “حلقه نگرانی “می توانیم آن چیزهایی را که نسبت به آنها نگرانی خاصی نداریم جدا کنیم. اموری را که می توا نیم درباره شان کاری بکنیم در حلقه کوچکتر “ حلقه نفوذ “ قرار می دهیم .

دو ویژگی حلقه نگرا نی
دسته:

پاورپوینت درباره هفت عادت مردمان موثر

خرید آنلاین