پاورپوینت درباره نور

پاورپوینت درباره نور

پاورپوینت درباره نور

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :34 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

نور خورشيد به عنوان منبع تأمين انرژي براي گياهان به شمار مي‌آيد. با وجود نور، آب و دي‌اكسيدكربن و طي عمل فتوسنتز، انرژي نوراني خورشيد به صورت كربوهيدرات در گياهان ذخيره مي‌شود؛ اين انرژي در جذب عناصر، تقسيم سلولي و ساير واكنش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

سه فرايند مهم در گياهان وجود دارد كه به نور نياز دارند:

1- فتوسنتز مهم‌ترين آنهاست و براي رشد گياه ضروري است. طي عمل فتوسنتز، انرژي تابشي به انرژي شيميايي تبديل مي‌شود كه براي توليد تركيبات آلي در گياه ضروري است.

2- وجود نور علاوه بر فتوسنتز (تأمين انرژي مورد نياز گياهان)، بر واكنش‌هاي وابسته به طول دوره روشنايي روزانه گياه (فتوپريوديسم) و

 

3- فتومورفوژنز (اثر نور بر شكل گياه) نيز مؤثر است.

كيفيت نور:

نور خورشيد از نور نامرئي تشكيل شده  كه طول موج آنها بين 300-2500 نانومتر است. اما طول موج نور فعال بين 400-700 نانومتر است كه در فتوسنتز گياه دخالت دارند . نور آبي و قرمز بيشترين تأثير را بر فتوسنتز گياه دارند و ساير طول موج‌ها توسط چشم قابل رؤيت نبوده و در فتوسنتز هم دخالت ندارند.

بنابراين براي تأمين نور مورد نياز گياه بايد به صورتي باشد كه مخلوط نور آبي و قرمز را داشته باشد.

رنگ‌هاي قرمز دور و مادون قرمز و نيز نور ماوراي بنفش توسط چشم قابل رؤيت نيستند.

ولي وجود نور آبي يا قرمز به تنهايي براي گياهان مشكل‌ساز خواهد شد؛ بنابراين براي انجام فتوسنتز كامل، وجود تمام طول موج‌هاي نور مرئي لازم است.

 

نور ماوراي بنفش داراي طول موج كمتر از 400 نانومتر بوده و با چشم انسان قابل رؤيت نيست و براي گياهان و انسان مضر است و باعث تخريب پوشش پلاستيك پلي‌اتيلن مي‌گردد. به همين دليل توصيه مي‌شود از پلاستيك‌هاي جاذب UV براي پوشش گلخانه استفاده شود، زيرا هم مانع از ورود اين اشعه به داخل گلخانه شده و هم طول عمر پلاستيك افزايش مي‌يابد. طيف نور مادون قرمز و قرمز دور (nm 750) قابل مشاهده نيستند، اما وجود آنها براي رشد گياه ضروري است.

 

رنگ پوشش گلخانه بر روي كيفيت نوري كه وارد گلخانه مي‌شود نيز تأثير مي‌گذارد. پلاستيك‌هاي شفاف تقريباً بيشتر نور را از خود عبور مي‌دهند. پلاستيك‌هاي رنگي سبز يا آبي، مقدار زيادي از نور را در طول موج‌هاي آبي تا آبي- سبز عبور مي‌دهند ولي مقداري از نور را در طول موج‌هاي قرمز جذب كرده و مانع از ورود آن به داخل گلخانه مي‌شوند.

 

از آنجايي كه نور قرمز مؤثرترين نور در رشد و فتوسنتز گياهان است، بنابراين گياهاني كوتاه‌تر، با ميان‌گره‌هاي كوچك‌تر، برگ‌هاي سبز تيره و با رشد كند توليد خواهد شد.

 


دسته:

پاورپوینت درباره نور

خرید آنلاین