پاورپوینت درباره نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی

پاورپوینت درباره نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی

پاورپوینت درباره نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :22 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

در قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382/10/17) رفتارهای زیر جرم انگاری شده اند:کلاهبرداری الکترونیکی،نقض حقوق مالکیت فکری (شامل نقض حقوق مولف، نقض اسرار تجاری و نقض علائم تجاری ) جعل الکترونیکی و سرانجام نقض حقوق انحصاری (در بر گیرنده نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ و نقض حمایت از داده پیامهای شخصی)

 
 تعریف تجارت الکترونیک
   از نظر حقوقی تجارت الکترونیکی عبارت است از هر گونه معامله یا فعالیت تجاری از ناحیه تاجر و با استفاده از وسایل الکترونیکی و ابزارهای جدید  ارتباطی.

رفتار مرتکب

 

*رفتار مجرمانه مرتکب همانند کلاهبرداری سنتی،فعل است و این جرم باترک فعل محقق نمی شود.

 

*کلاهبرداری الکترونیکی جرم مرکب بشمار می آید.

*رفتار مرکب از سه جز زیر تشکیل شده است:

1-سواستفاده یااستفاده غیرمجاز از داده پیام ها،برنامه ها وسیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط راه دور و ارتکاب اعمالی مانند ورود،محو،توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یاسیستم رایانه ایی و غیره.

2- فریب خوردن دیگران یا گمراه شدن سیستم های پردازش خودکار ومانند آن.

3-تحصیل وجوه،اموال یا امتیازهای مالی و بردن اموال دیگران از طریق اعمال یادشده برای خود یا دیگری.

سو استفاده یا استفاده غیر مجاز

 

*ورود داده پیام (input of data message) معنای مصدری وارد کردن از آن اتخاذ شده است.

 

*محو داده پیام(deletion/erasure of data message) بمعنای از بین بردن داده است.

 

*توقف داده پیام(suppression of data message)بمعنای مصدری متوقف کردن داده پیام است،متوقف کردن می تواند موقتی یا دائمی باشد.

 

*مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای

(interference with the functioning of a computer program of system)

در نتیجه،اگر شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی با پخش تبلیغات موهوم با استفاده از شبکه اینترنت مرتکب کلاهبرداری ا لکترونیکی سنتی شود مشمول این ماده است نه ق.ت.م و بنابراین مجازات وی کمتر است فردی است که خارج از این بستر عین همین اقدام را انجام میدهد یا اینکه تبلیغات موهوم را به صورت دستی بین افراد پخش کند که این امر خلاف اصول قانونگذاری منصفانه است.


دسته:

پاورپوینت درباره نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی

خرید آنلاین