پاورپوینت درمورد نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران

پاورپوینت درمورد نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران

پاورپوینت درمورد نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :43 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

شايستگي در فرهنگ قرآني و ديني:

فرهنگ ديني: «فضيلت» براي فرد و جامعه، معادل شايستگي به كار مي رود.

فضيلت به معني؛ زيادت، برتري و ضدنقص مي باشد.

فرهنگ قرآني: دو نوع فضيلت داريم

فضيلت تفصلي (خدايي): استعداد و عطاء و رحمت خداوندي

فضيلت كسبي (اكتسابي): در اثر تلاش و ممارست به دست مي آيد.

همچنين در قرآن، «قوّي» و «امين» بودن فرد او را شايسته واگذاري مسئوليت مي سازد.

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (آيه 26 سوره قصص)

يستدل علي ادبار الدول باربع: تضيع الاصول و التمسك بالفروع و تقديم

الاراذل و تاخير الافاضل(غررالحكم – علي عليه السلام)

چهار چيز به سقوط دولتها مي انجامد: (1)ضايع كردن دستورات اصلي،             (2) پرداختن به مسائل فرعي و جزئي، (3) مقدم داشتن فرومايگان و اراذل،      (4) عقب راندن شايستگان

تعاريف

هر چند رويكرد شايستگي در جوامع و در مديريتها جديد نيست اما رويكردهاي مبتني بر شايستگي از 1970 به بعد و با پيوند آن با روانشناسي جديد توسعه گسترده اي پيدا كرده است.

ديويد مك كلند روانشناس برجسته دانشگاه هاروارد، با رد موفق بودن آزمونهاي سنتي هوش و مدرك تحصيلي براي پيشگويي عملكرد شغلي، رويكرد مبتني بر شايستگي را به عنوان ابزار مهم در ارزيابي عملكرد كاركنان، برنامه ريزي نيروي انساني، طرح جانشيني، طرح پرورش مديران و ديگر كاركردهاي سازمانها مطرح كرد.

تعريف شايستگي (مك كلند و اسپنسر)

 ترکیبی از انگیزه ها، عادات، تصور از خود، نگرش ها یا ارزشها یا طرز تلقی ها، دانش یا مهارت رفتاری شناختی و هر نوع ویژگی شخصی است، که بصورت قابل اعتمادی اندازه گیری شده و می تواند تفاوت موجود بین افراد با عملکردبالا و متوسط را نشان دهد.

 تعريف ديگر شايستگي(سازمان ملل)

  تركيبي از مهارتها ، ويژگيهاي شخصي و شخصيتي و رفتارهايي كه مستقيما با عملكرد موفق در يك شغل خاص مرتبط هستند.

سياستهاي منابع انساني (آمـوزش)

nاستفاده از شيوه ها و تكنيك هاي متعدد آموزشي:
دسته:

پاورپوینت درمورد نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران

خرید آنلاین