پاورپوینت درباره مفاهيم اساسی انگیزش

پاورپوینت درباره مفاهيم اساسی انگیزش

پاورپوینت درباره مفاهيم اساسی انگیزش

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :39 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

   انگيزش را به عنوان فرايندی تعريف مي كنيم كه شدت جهت گيري و تداوم تلاش افراد به منظور رسيدن به يک هدف را محاسبه مي كند.در حالي كه انگيزش تداوم تلاش در مقابل هر نوع هدف تعريف شده است و آن را به اهداف سازمانی در جهت منعكس كردن تمايل خود در رفتار مرتبط با كار مي شكنيم

*(درجه انگيزش در بين افراد در شرايط متفاوت،مختلف است)

سلسله مراتب نیازهای مازلو

•فیزیولوژیکی:که شامل گرسنگی،تشنگی،پناهگاه،روابط جنسی و دیگر نیازهای جسمی
دسته:

پاورپوینت درباره مفاهيم اساسی انگیزش

خرید آنلاین