پاورپوینت درباره معاونت درمان اداره اعتبار بخشی

پاورپوینت درباره معاونت درمان اداره اعتبار بخشی

 پاورپوینت درباره معاونت درمان اداره اعتبار بخشی

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :9 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

برنامه های سال آتی دانشگاه برای بیمارستانها

nبرگزاری گارگاه های  آموزشی برای کارشناسان مسئول بیمارستانها بصورت اختصاصی برای هر محور
دسته:

پاورپوینت درباره معاونت درمان اداره اعتبار بخشی

خرید آنلاین