پاورپوینت درباره مطالعات مورد – شاهدی

پاورپوینت درباره مطالعات مورد – شاهدی

پاورپوینت درباره مطالعات مورد – شاهدی

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :32 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

مقطعي(cross sectional)
دسته:

پاورپوینت درباره مطالعات مورد – شاهدی

خرید آنلاین