پاورپوینت درمورد روشنائی و تأسیسات الکتریکی

پاورپوینت درمورد روشنائی و تأسیسات الکتریکی

پاورپوینت درمورد روشنائی و تأسیسات الکتریکی

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید : 12 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

qمهندسی روشنائی   دکتر حسن کلهر
دسته:

پاورپوینت درمورد روشنائی و تأسیسات الکتریکی

خرید آنلاین