پاورپوینت درباره مديريت تماس

پاورپوینت درباره مديريت تماس

پاورپوینت درباره مديريت تماس

 

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید :24 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

مفهوم حد عمل

—در شرايطي كه مطالعات نشان دهد كه در كارگاهي غلظت ماده شيميايي خاصي بيش از نصف حد مجاز تماس باشد، نميتوان مطمئن بود كه كارگر در معرض هيچ خطري نيست. بنابراين در چنين شرايطي بايد با انجام يك سري از اقدامات خطر را كاهش داد.
دسته:

پاورپوینت درباره مديريت تماس

خرید آنلاین